Nagrodzeni podczas 1. edycji

Jury Festiwalu Sztuki Faktu w składzie: Lidia Duda, Jacek Bławut, Marek Miller, Irena Piłatowska-Mądry i Beata Kubiczek przyznało następujące nagrody:

Nagrodę w kategorii film dokumentalny otrzymał Janos Krawczyk za film „Matka 24h”. Reżyser filmu poprzez wędrówkę świętego obrazu, który otwiera drzwi domów a potem ludzkie serca przygląda się polskim duchowym tęsknotom od sacrum do profanum — czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Nagrody w kategorii reportaż otrzymali:

I miejsce (Grand Prix) — Adam Bogoryja-Zakrzewski za reportaż „Spór o kładkę”. Autor reportażu został nagrodzony przez festiwalowe jury za duże umiejętności warsztatowe i pięknie opowiedzianą historię, która wykracza poza interwencyjność wpisaną w reportaż a zaczyna dotykać spraw tak ważnych jak umiłowanie ziemi, wolność wyborów czy prawo do godnego życia.

II miejsce ex aequo zajęli: Beata Hyży-Czołpińska za reportaż „Jest taka cierpienia granica” orazSebastian Napieraj i Adam Barwiński za reportaż „Dzikun”.

Równorzędne wyróżnienia otrzymali: