O festiwalu

Celem festiwalu jest skupianie twórców (reporterów, autorów, dramaturgów, wydawców, producentów) wokół możliwości artystycznego „wypowiadania” — za Gombrowiczem — współczesnych wydarzeń.

Współczesny świat, w znacznej mierze medialny, odzwierciedla się potokiem informacji. Przesłaniem „sztuki faktu” jest jego porządkowanie i analiza. Dokonuje się to poprzez różne gatunki „wypowiadania”: od informacji poprzez reportaż, różne odmiany dokumentu, teatr faktu czy literaturę faktu. Festiwal łączy te rodzaje i gatunki. Proponuje autorom nowe formy twórczości, tworzy płaszczyznę kreatywnych inspiracji i spotkań. Na tym polega jego odrębność. Nie jest więc kolejnym festiwalem filmu czy dokumentu, Festiwal podąża swoją drogą.

Kierowany jest do twórców, studentów uczelni artystycznych, studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wymagającej publiczności. Obok zawodowych paneli proponuje warsztaty artystyczne i dziennikarskie. Dzięki Telewizji Polskiej daje możliwość przeglądów twórczości reporterskiej, dokumentalnej i spektakli teatru faktu, również telewizji publicznych w Europie.

Nurt teatru faktu jest jedną z najważniejszych inspiracji festiwalu. Podczas pierwszej edycji w 2013 r. znalazł on swój wyraz w przeglądzie spektakli Teatru Telewizji i spotkań z twórcami, panelu na ten temat, jak również w oryginalnym spektaklu opartym na tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Nurt ten organizatorzy będą wzmacniać poprzez przeglądy spektakli tego typu z całej Polski, premiery i pozyskiwanie oryginalnych scenariuszy.

Po doświadczeniach pierwszej edycji festiwalu, który był szeroko komentowany w mediach i Telewizji Polskiej (łącznie z transmisją spektaklu „Lapidaria”), jego program rozszerzamy o zaproszenie publicznej telewizji niemieckiej MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) z Lipska. Jednym z wątków drugiej edycji będzie odniesienie się do 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., której korzenie sięgają powstania „Solidarności” i okrągłej rocznicy obalenia muru berlińskiego. Zarówno MDR jak i TVP przedstawią reportaże związane z historycznym przełomem. Planujemy spotkania z ciekawymi autorami MDR, którzy wezmą udział m.in. w Nocy Reporterów oraz w polsko-niemieckiej debacie poświęconej przedstawianiu historii, jak również współczesnym stereotypom pokutującym w mediach. MDR zapewni relacje z festiwalu na swoich antenie oraz portalu internetowym. Od dwóch lat stacja ta rozwija projekt „Dziś na Wschodzie”, którego celem jest coraz szersze informowanie o krajach sąsiadów, szczególnie o Polsce, w audycjach telewizyjnych i w Internecie.

Festiwal związany też będzie z dorobkiem twórczym Teresy Torańskiej, autorki „Onych”. Obok przeglądu filmów i reportaży jej autorstwa, w ramach teatru faktu, zamierzamy wystawić spektakl oparty na słynnej rozmowie z Jakubem Bermanem, który będzie dobrym odniesieniem do roku 1989.

Organizatorami Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu są Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska.