Polityka prywatności

Formularz akredytacyjny

Imię (imiona)
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Nazwa redakcji/agencji fotograficznej
Prosimy o informację, w jaki sposób zamierza Pani/Pan relacjonować Festiwal
Dodatkowe uwagi

Akredytacje prasowe są bezpłatne, uprawniają do udziału w festiwalu i spotkań dla mediów (briefingi prasowe). Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc siedzących przeznaczonych dla mediów. Każdej redakcji przysługują maksymalnie trzy akredytacje prasowe.

Akredytowanych przy festiwalu dziennikarzy i fotoreporterów prosimy o przesyłanie materiałów na temat V Festiwalu Sztuki Faktu (audycji, nagrań, publikacji, fotografii) lub odsyłaczy do nich na adres e-mail: p.draheim@tak.torun.pl.

Odbiór akredytacji

Akredytacje na V Festiwal Sztuki Faktu będą do odbioru:

Zasady rejestracji materiału podczas Festiwalu

Organizatorzy V Festiwalu Sztuki Faktu wyrażają zgodę na rejestrację audio, wizualną, bądź audiowizualną na potrzeby stacji radiowych, telewizyjnych, do wykorzystania w Internecie, jak również na dokumentację fotograficzną. Materiały prezentowane przez stacje telewizyjne oraz radiowe nie mogą stanowić całościowej transmisji z wydarzenia, dopuszczalne jest jedynie emitowanie fragmentów danego wydarzenia. Nie są również dopuszczalne transmisje na żywo z wydarzenia (powyższe ograniczenia nie dotyczą TVP).

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu:

„Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017”

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020