Polityka prywatności

Program festiwalu

Czwartek, 5 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

CKK Jordanki

Piątek, 6 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

CKK Jordanki

Sobota, 7 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

CKK Jordanki

Gala będzie transmitowana na żywo w telewizji. Uprzejmie prosimy o przybycie 15 minut przed wydarzeniem.