Polityka prywatności

Program festiwalu

Czwartek, 5 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

CKK Jordanki

Piątek, 6 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

CKK Jordanki

Sobota, 7 października 2017 r.

Teatr „Baj Pomorski” — mała sala

Teatr „Baj Pomorski” — duża sala

CKK Jordanki

Gala będzie transmitowana na żywo w telewizji. Uprzejmie prosimy o przybycie 15 minut przed wydarzeniem.

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu:

„Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017”

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020