Przegląd etiud dokumentalnych PWSFTviT

Radek

reż. Magnus von Horn, 14’, 2006

Próba sportretowania młodego mężczyzny agresywnie nastawionego do rzeczywistości i otaczających go ludzi. Radek po wyjściu z więzienia stara się kontrolować własną agresję. Nie przychodzi mu to łatwo. Poprawie nie sprzyja trudna sytuacja rodzinna.

52 procent

reż. Rafał Skalski, 19’, 2006

Ałła bardzo chce zostać baletnicą. Po raz kolejny próbuje dostać się do słynnej Rosyjskiej Akademii Baletu im. Waganowej w Sankt Petersburgu. Egzaminy wstępne są dla niej wyjątkowo ciężkie. Ałła musi dodatkowo ćwiczyć, by wydłużyć sobie nogi, gdyż jej proporcje nie są właściwe. 52% to idealny stosunek długości nóg do wzrostu.

18

reż. Marta Prus, 19’, 2012

Wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi kończy osiemnaście lat. Po wyjściu na wolność chce wyprawić swoje urodziny.

Rogalik

reż. Paweł Ziemilski, 18’, 2012

Przemieszczamy się wśród ludzi i przedmiotów, poznajemy świat zwykle spychany na margines. Podróż ta ma w sobie coś z sennej wizji. Kim są ci ludzie obserwowani jak w wielkim akwarium? I jaka jest nasza pozycja wobec nich?

Dokument

reż. Marcin Podolec, 6’50’’, 2015

Portret ojca, którego troje dorosłych dzieci dawno wyprowadziło się z rodzinnego domu. Obserwujemy dzień z życia 60-letniego mieszkańca małej miejscowości, który w dużym domu mieszka jedynie z żoną. Ujęcia przybliżające codzienne zajęcia, takie jak poranne wyjście na basen, picie kawy czy telefonowanie do dzieci, przeplatane są wspomnieniami i refleksjami mężczyzny, który marzy o pięknie, jednak pozostaje boleśnie świadomy rzeczywistości. Bohater co wieczór zapala lampkę w pokoju dzieci – dzięki temu dom wygląda z zewnątrz, jakby był zamieszkany przez więcej niż dwie osoby.